వార్తలు

  • మృదువుగా ఉండటం మరియు మంచి సలహాలను అంగీకరించడానికి చదవండి

    సెప్టెంబరు 9, 2011న 18:30కి, లాసా ఇంటర్నేషనల్ హాఫ్ మారథాన్ ఛాలెంజ్ ఛారిటీ బాంకెట్ సెయింట్ రెగిస్ లాసా రిసార్ట్‌లో చైనా ఛారిటీస్ ఎయిడ్ ఫౌండేషన్ ఫర్ చిల్డ్రన్ (CCAFC) "షూ ఆఫ్ హోప్" కోసం నిధులను సేకరించే ఉద్దేశ్యంతో జరిగింది. రైడీ బోయర్ ఫ్యాషన్ గార్మెంట్ కో., లిమిటెడ్ ఒక క్లా...
    ఇంకా చదవండి